Fånga begreppen

Matematiska begrepp:

 • De begrepp som hör till det tema läraren/eleven väljer
 • negativa tal
 • x-värde
 • y-värde

Programmeringsrelaterade begrepp:

 • slumptal
 • variabel
 • y-läge
 • x-läge
 • loop
 • villkor
 • operator

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte.